สินเชื่อบุคคลซิตี้

รีวิวสินเชื่อบุคคล city > ข้อมูลทั่วไป

 1. อนุมัติเงินสูงสุด  2,000,000 บาท หรือ 5 เท่าของเงินเดือน
 2. ผ่อนชำระได้นาน 1-5 ปี
กลับหน้ากู้เงิน

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อบุคคลซิตี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน และสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะได้รับอัตราพิเศษนี้ คือ

 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 20.99 ต่อปี)
 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 200,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 18.99 ต่อปี)
 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 400,000 – 699,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 15.99 ต่อปี)
 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 700,000 – 999,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 14.99 ต่อปี)
 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 1,000,000 – 1,299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 14.99 ต่อปี)
 • วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ 1,300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 13.99 ต่อปี)

สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อกลุ่มอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้นั้น มีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

เงินเดือนตั้งแต่ 20,000 29,999 บาท

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 27.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี

เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 39,999 บาท

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 27.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี

เงินเดือนตั้งแต่ 40,000 49,999 บาท

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติน้อยกว่า 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี

เงินเดือนตั้งแต่ 50,000 59,999 บาท

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 199,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 200,000 – 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี

เงินเดือนตั้งแต่ 60,000 79,999 บาท

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.99 ต่อปี

เงินเดือนตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่เกิน 249,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 250,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 20.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 300,000 – 399,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.99 ต่อปี
  • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 17.99 ต่อปี

เงินเดือนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
(ถ้าวงเงินไม่ถึง 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยเท่ากับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 80,000 บาท)

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 15.99 ต่อปี

         **สิทธิพิเศษต่างๆจะอยู่ที่ช่วงโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลานั้นๆด้วย ผู้ยื่นขอสินเชื่อสามารถสอบถามทางพนักงานหรือทาง call center ของทางธนาคารได้เลยครับ สำหรับข้อมูลเบื้องต้นสมัครก่อน 31 ธ.ค. 2562 นะครับ

สมัครสินเชื่อออนไลน์

อนุมัติกี่วัน

คุณสมบัติ

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  >>> ฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
                                                อายุ 21 – 60 ปี
                                                ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว   >>>  ประมาณรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
                                          อายุ 21 – 60 ปี
                                          ทำธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลย ซึ่งจะต้องถ่ายเอกสารพร้อมเซ็นชื่อกำกับเขียนสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยทุกแผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนั้น จะต้องแนบเอกสารเปลี่ยนมาเพิ่มเติมด้วย
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่เกิน 2 เดือน จะใช้เป็นเอกสารตัวจริงหรือสำเนา สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่มีเลขที่บัญชีและชื่อของผู้สมัคร เพื่อที่ธนาคารจะได้โอนเงินให้หลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว
4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเงินเดือน ซึ่งให้จะต้องย้อนหลัง 6 เดือน จะนับจากเดือนที่สมัคร

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหรือของผู้ที่มีอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครหรือของผู้ที่มีอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีเงินในการประกอบธุรกิจหมุนเวียนซึ่งจะต้องย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งจะต้องให้กรรมการหรือผู้มีอำนาจเซ็นเอกสารพร้อมประทับตราบริษัทมาด้วยนะครับผม

ระยะเวลาการอนุมัติ สินเชื่อบุคคลซิตี้

สำหรับระยะเวลาการอนุมัติของ CITIBANK นะครับ ส่วนมากแล้วใช้เวลาทำการประมาณ 1-5 วันทำการ อย่างเร็วที่สุดเลยก็คือ 1 วัน ซึ่งในที่นี่เอกสารต้องครบถ้วยสมบูรณ์ด้วยนะครับ 

ซิตี้คอร์ป ลิซซิ่ง

วิธีการขอสินเชื่อ

สำหรับ CITIBANK นั้น ผู้ยื่นสินเชื่อสามารถเตรียมเอกสารตามที่ผมได้แนะนำไปข้างต้นและไปยังสาขาใกล้บ้าน หรือสาขาใดก็ได้ที่สะดวกที่สุดครับ หรือว่าจะสมัครทางออนไลน์ และขอส่งเอกสารทางแฟกซ์หรือไปรษณีย์ หรือจะนัดวันกับเจ้าหน้าที่และนำเอกสารไปให้กับทางธนาคารก็ได้ครับ แต่ผู้ยื่นขอสินเชื่ออย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไข และความต้องการของตัวเองให้แน่ใจก่อนด้วยนะครับ จากนั้นผู้ยื่นขอสินเชื่อก็เพียงรอข้อความตอบอนุมัติเท่านั้นครับ โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ได้รับอนุมัติจะได้รับ SMS จากทางธนาคาร แต่ถ้าไม่ได้ จะได้รับเป็นเอกสารตอบปฎิเสธทางไปรษณีย์ โดยหากสถานการณ์ดูเงียบๆไป ก็สามารถตรวจสอบกับทาง call center ได้โดยตรงเลยครับ

ข้อดี – ข้อเสีย

สำหรับทาง CITIBANK ถือได้ว่าเป็นธนาคารที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่พอสมควรครับ แล้วยังมีสาขาอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงสะดวกในการที่จะติดต่อ หรือมีความจำเป็นที่ต้องแก้เอกสาร อีกทั้งระยะเวลาในการอนุมัติผมรู้สึกว่าค่อนข้างรวดเร็วมากครับ เพราะจากที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมา มีอยู่หลายท่านมากที่ใช้เวลาอนุมัติเพียงแค่ 1 วันทำการเท่านั้น (ตรงจุดนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าเอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมพิจารณา) น่าจะเหมาะกับผู้ยื่นสินเชื่อที่ต้องการได้รับอนุมัติเงินที่รวดเร็วทันใจ ส่วนที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง ส่วนนี้จะพุ่งเป้าหมายไปทางพนักงานบริษัทมหาชน/ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หากผู้ยื่นขอสินเชื่อเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยให้พิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขพิเศษตรงส่วนนี้ ซึ่งถ้าผู้ยื่นขอสินเชื่อท่านใด เข้าตามหลักเกณฑ์นี้ สินเชื่อตัวนี้มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยครับ
            แต่หากผู้ยื่นสินเชื่อท่านใด ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ไป ซึ่งเมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยรายปีของ CITIBANK กับธนาคารอื่นๆทั่วไป ผมมองว่าไม่ได้มีความแตกต่างมากนักครับ แต่ก็อาจจะมีจุดเด่นตรงที่ยอดวงเงินสูงสุดให้ถึง 2,000,000 บาท อันนี้อาจจะเหมาะสำหรับผู้ที่จะกู้จำนวนสูงเกินกว่าที่ธนาคารอื่นๆจะให้ได้นะครับ

ข้อแนะนำ

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นขอสินเชื่อกับทาง CITIBANK นั้น อาจจะต้องมีการทำการบ้านเตรียมตัวกันสักหน่อยกับการเดินบัญชี หรือต้องมีความเป็นลูกหนี้ชั้นเลิศกันอยู่พอสมควรครับ เพราะอัตราการอนุมัติเงินของ CITIBANK นั้น เข้าขั้นเรียกว่าไม่หมูทีเดียวครับ ถ้า Bank-statement ไม่สวย หรือเคยมีการชำระหนี้ไม่ตรง อาจจะต้องมีการสวดมนต์อ้อนวอนเพื่อให้ได้สินเชื่อตัวนี้กันเลยทีเดียวครับ แต่สำหรับใครที่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วน CITIBANK ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะถือว่าดีเลยครับ แต่ผมขอฝากไว้นิดหนึ่ง หากผู้ขอยื่นสินเชื่อเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่าลืมเปรียบเทียบดอกเบี้ยกับทางธนาคารอื่นๆด้วยนะครับ เพราะอาจจะมีธนาคารอื่นที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าให้ครับ

ความคิดเห็นจากผู้ที่เคยสมัครกู้เงินกับ CITI Bank

ความคิดเห็นจากสมาชิกหมายเลข 4482049
ไปยื่นของ CIMB มา ผลคือไม่ผ่าน เพราะถือบัตรเครดิต ยังไม่ถึงปี เกี่ยวด้วยเหรอค่ะ. ส่งครบทุกเดือนไม่เคยขาดค่ะ

ความคิดเห็นจากสมาชิกหมายเลข 17773752
ปกติ Citibank 5 วันทำการนับแต่วันที่เอกสารเข้าระบบนี่รู้ผลเลย ของผมโทรมาสอบถามข้อมูลบลาๆ ผ่านไปหนึ่งวันมีอีเมลแจ้งเลยครับ

สมัครสินเชื่อออนไลน์

Reference

แบบสำรวจรายละเอียดและคุณภาพสินเชื่อ : investigchoices.in.th

ความคิดเห็นจาก pantip.com