Month: October 2019

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ

เมื่อกล่าวถึงภาษี เชื่อว่าหลายคนคงแทบอยากจะเบือนหน้าหนี  เพราะภาษีถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนระดับหนึ่ง ฃ ทั้งยังแยกออกเป็นหลายประเภท เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น โดยที่กล่าวมายังเป็นภาษีเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรเท่านั้น  ซึ่งยังมีภาษีอยู่อีกหลายประเภทที่ต้องอาจเสีย แต่อยู่ในกฎหมายอื่น เช่น ภาษีนำเข้าและส่งออก ตามกฎหมายศุลกากร ภาษีโรงเรือนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าภาษีนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามเราทุกการกระทำ จนมีผู้กล่าวว่า สิ่งที่หนีไม่พ้นในชีวิตนี้คือความตายและภาษี เหตุผลเพราะแม้เราจะหลบเลี่ยงหรือหลีกหนีภาษีประเภทหนึ่ง ก็ย่อมต้องอาจเสียภาษีอีกประเภทหนึ่ง เช่น เพียงท่านไปซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่ง สิ่งที่ต้องเสียรวมในราคาที่ขายนั้นคือภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ภาษีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่ภาษีที่ถือว่าสำคัญที่สุด …

bitcoin คือ

เมื่อกล่าวถึง Bitcoin เชื่อว่าหลายท่านคงต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้ว โดยกระแส Bitcoin เหมือนจะเป็นพี่พูดถึงอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  เรื่องการเทรด Bitcoin และการปรับตัวของราคา  Bitcoin แต่ก็เชื่อว่าน้อยคนจะรู้จัก Bitcoin อย่างแท้จริง อันที่จริง Bitcoin เป็น Cryptocurrency อย่างหนึ่ง หรือสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด โดยเฉพาะคนที่อยู่วงการซื้อขายทางทางอินเตอร์ เช่น การเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) รวมถึงพวกเว็บพนันต่าง ๆ (Money …

Cryptocurrency คือ

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Cryptocurrency มาไม่มากก็น้อย และเชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยมันคือสิ่งใด …อันที่จริงแล้ว Cryptocurrency หรือ สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่มีมานานไม่ต่ำกว่า 20 ปีแล้ว เพียงแต่เป็นที่รู้จักแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น นักเล่นเกม นักเทรดฟอเรกซ์ (Forex) กล่าวโดยง่ายก็คือค่าเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งใน แต่เดิมนั้นมีหลายสกุลมาก เช่น E-Gold (ค.ศ.1998-2009) , E-bullion (ค.ศ.2000-2008) , Liberty Reserve (ค.ศ.2006-2013) Web-money …

blockchain คือ

เมื่อกล่าวถึงคำว่า Blockchain เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินมาบ้าง แต่ก็เพียงบางคนที่อยู่ในวงการ คนส่วนมากยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว Blockchain คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะแม้ Blockchain จะถือกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2008 (แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีงานวิจัยกล่าวถึง Blockchain อยู่บ้าง แต่ยังเป็นเพียงทฤษฎี ) แต่ทว่ามีการพูดถึงน้อยมาก โดยเพิ่งเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นในช่วง 2-3 ปี มานี้เอง ส่วนหนึ่งเพราะ Bitcoin เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากBlockchain เป็นเทคโนโลยีที่ Bitcoin นำมาใช้ในการเรื่องการการรักษาความปลอดภัยทำธุรกรรม …

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

หากกล่าวถึงคำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อว่าทุกท่านต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่หากจะหากสอบถามลึกลงไปแล้ว ก็เชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้จักความหมายของคำว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง อันที่จริงแล้ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่สิ่งใหม่ในประเทศไทย แต่ได้มีมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2517 ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ครั้งเมื่อในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2517 … อย่างไรก็ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มเป็นที่รู้จักแก่คนไทยทั่วไปเมื่อช่วงปี พ.ศ.2541โดยทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม …

เจาะ หุ้นBEC อัพเดทล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด หุ้นBEC วิเคราะห์ หุ้นBEC พื้นฐานเป็นอย่างไร ราคาตก ช้อนมาถือยาวได้หรือไม่ สรุปบทวิเคราะห์ภายในบริษัท BEC เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 (จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่1/2562)