Crowdfunding Platform เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการระดมเงินทุน โดยเจ้าของโครงการ(ผู้ที่จะขอระดมทุน)ที่อยากได้เงินระดมทุนจะต้องนำเสนอโครงการผ่านผู้ให้บริการ Platform ตามระเบียบขั้นตอนที่ platform นั้นๆได้กำหนดเอาไว้  ซึ่งทาง Platform ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กลต.มาอีกทีหนึ่ง และได้รับมอบหมายจาก กลต. ให้มีอำนาจคัดกรองธุรกิจที่จะมาขอระดมทุนให้มีลักษณะตามที่ กลต.ได้ระบุไว้ Crowdfunding Platform เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการระดมเงินทุน โดยเจ้าของโครงการ(ผู้ที่จะขอระดมทุน)ที่อยากได้เงินระดมทุนจะต้องนำเสนอโครงการผ่านผู้ให้บริการ Platform ตามระเบียบขั้นตอนที่ platform นั้นๆได้กำหนดเอาไว้  ซึ่งทาง Platform ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กลต.มาอีกทีหนึ่ง และได้รับมอบหมายจาก กลต. ให้มีอำนาจคัดกรองธุรกิจที่จะมาขอระดมทุนให้มีลักษณะตามที่ กลต.ได้ระบุไว้

เป้าหมายของการระดมทุนในแต่ละโครงการนั้นอาจมีความแตกต่างกันออกไปได้ บางโครงการอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนด หรือบางโครงการอาจจะใช้จำนวนเงินเป็นตัวกำหนดแทน หรือเมื่ออย่างหนึ่งอย่างใดถึงเป้าก่อนก็ถือว่าโครงการนั้นระดมทุนสำเร็จ ซึ่งอาจจะมีบางโครงการทีไม่สามารถระดมทุนให้ถึงเป้าภายในเวลาที่ platform ได้กำหนดไว้ ก็ถือเป็นอันว่าการระดมทุนไม่สำเร็จ เจ้าของโครงการก็จะไม่ได้รับเงินที่ระดมทุนในครั้งนั้นและทางเว็บไซต์กลางหรือผู้ให้บริการ Platform ก็จะต้องคืนเงินให้ผู้สนับสนุน(นักลงทุน)ไป

การนำเสนอผลงานหรือโครงการที่ต้องการระดมเงินทุนผ่านทาง Crowdfunding Platform นั้นถือเป็นหน้าที่ร่วมกันของเจ้าของโครงการและผู้ให้บริการ platform เพราะการระดมทุนให้สำเร็จนั้นถือเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย

Crowfunding ที่มีความนิยมในต่างประเทศนั้นจะมีลักษณะแตกต่างไปจาก crowfunding ที่กำลังเริ่มมีความนิยมในประเทศไทย โดย crowdfunding ในเว็บไซต์ดังๆของโลก อย่าง kickstarter และ Indiegogo นั้น จะเน้นระดมทุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งประดิษณ์ต่างๆที่คนคิดมีไอเดียแต่ไม่มีเงินทุน เช่นการขอระดมทุนผลิตเครื่องพิมพ์แบบพกพา ผลิตแว่นตาอัจฉริยะ

แต่ crowdfunding ของประเทศไทยเรานั้น จะเน้นระดมทุนให้กับบริษัทขนาดเล็ก-กลาง ที่ได้ประกอบธุรกิจมาสักระบะหนึ่งแล้ว(1ปีขึ้นไป)และต้องการขยายกิจการ จึงเปิดขายหุ้นของตนแก่สาธารณะ(ลักษณะคล้ายกับหุ้น IPO ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งในขณะนี้พึ่งจะมีเพียง sinwattana platform ที่ผ่านการคัดเลือกและเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสินวัฒนา แพลทฟอร์ม ซึ่งทำหน้าที่คัดกรองบริษัทที่จะมาขอขยายกิจการ(แทน กลต.) เจ้าเดียวในไทยนั้น มี kwek hong sin นักธุรกิจเศรษฐีชาวสิงคโปร์, นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนชื่อดัง เป็นคณะผู้บริหาร เพราะฉะนั้นอาจจะพอเชื่อได้ว่า บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกมานั้นเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่ดี

ดูรายละเอียดบริษัทที่กำลังเปิดระดมทุนอยู่ในขณะนี้

สำหรับในปี 2019 ที่ผ่านมานั้น Crowdfunding Platform ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก ที่มีเจ้าของโครงการเข้ารับการระดมเงินทุนมากสุด คือ

 1. Kickstarter ถือเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด Kickstarter มุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ อัลบั้มหรือการเขียนหนังสือ มิใช่เป็นการช่วยเหลือหรือซื้ออุปกรณ์โดยที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร หัวข้อสำคัญที่เข้ารับการระดมทุนได้แก่ ศิลปะ การ์ตูน การออกแบบ เทคโนโลยี ภาพยนตร์ ดนตรี สิ่งพิมพ์และหัตถกรรม เป็นต้น
 2. Indiegogo เป็นเว็บไซต์ที่เปิดกว้างมากกว่า Kickstarter เนื่องจากเปิดรับทุกข้อเสนอจากผู้ต้องการระดมทุนทั่วโลก เพียงแต่ผลงานของคุณต้องเจ๋งจริง อย่าง DriveBot จากประเทศไทยก็เคยได้รับการระดมเงินทุนจากเว็บไซต์แห่งนี้เช่นกัน
 3. Patreon เป็นแพลทฟอร์มที่แตกต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่รับบริจาคเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ Patreon ผู้สนับสนุนจะให้เงินบริจาคประจำในรูปแบบรายเดือนแทนที่จะจ่ายครั้งเดียวในคราวละมาก ๆ 
 4. GoFundMe ถือว่าเป็นแพลทฟอร์มที่ใช้ในการระดมเงินทุนยามฉุกเฉินส่วนบุคคลหรือโครงการระยะสั้นจำนวนเท่าไรก็ได้ บางครั้งยังเคยมีผู้ขอระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและหมอฟันด้วย
 5. Crowdrise คือการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือปัญหาของโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่าการแสวงหาผลกำไร แม้แต่ทุนการศึกษาและการจัดงานวันเกิด งานแต่งงานยังสามารถให้การช่วยเหลือและระดมเงินทุนได้

สำหรับการระดมเงินทุนในรูปแบบ Crowdfunding Platform ในประเทศไทยนั้น ส่วนมากจะเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม แต่การเปิดระดมทุนให้นักลงทุนมาร่วมลงทุนซื้อหุ้นในธุรกิจขนาดเล็กนั้น ยังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก ที่เห็นๆว่ากำลังเปิดระดมทุนอยู่ในขณะนี้ก็จะมีแค่ sinwattana.com ที่มี equity crowdfunding ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนในธุรกิจกัน นอกจากนั้นก็จะมี platform

 • ASIOLA  เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ แฟชั่น อาหารของบรรดาศิลปินทั้งหลายที่ขาดงบประมาณในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ จึงได้เข้ามาระดมเงินทุนผ่านทาง Asiola เพราะ Asiola เป็นการระดมเงินทุนจากคนในวงการบันเทิงอย่างที่ เจ มณฑล ได้เข้าใจในหัวอกคนเป็นศิลปินเป็นอย่างดี
 • DREAMAKER ทุกความฝันเป็นจริงได้ แค่นำเสนอผลงานที่ดีผ่านทาง Dreamaker เพราะที่นี่สามารถทำฝันของทุกคนเป็นจริงได้ ขอแค่โครงการและการนำเสนองานของคุณเจ๋งจริง
 • WEEBOON เป็นเว็บไซต์ในการระดมเงินทุนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมให้เข้าร่วมทั้งหมด 17 กิจกรรมและที่สำคัญไม่อนุญาตระดมเงินทุนในเรื่องการเมือง
 • TAEJAI คนไทยใจบุญ เว็บเทใจจึงเปิดโอกาสให้คนไทย มูลนิธิที่มีโครงการดี ๆ ให้นำเสนอผลงานเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 • MEEFUND เพราะไอเดียดี ๆ ไม่ได้มีกันทุกคนและทุกคนที่มีไอเดียดี ๆ ไม่ได้มีเงินทุนเสมอไป เจ้าของเว็บไซต์ MeeFundและทีมงานต่างรู้ดี เนื่องจากเคยผ่านการบุกเบิกธุรกิจมาก่อนทำให้รู้ว่าคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้นั้นมีความยากขนาดไหนโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน

สำหรับปัจจัยหลักที่สำคัญที่จะทำให้ Crowdfunding Platform นั้นประสบความสำเร็จคือ

 • ความซื่อสัตย์ แน่นอนว่าการระดมเงินทุนผ่านทางเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ผู้ให้บริการ Platform จะต้องมีความซื่อสัตย์และโปรงใส เนื่องจากเป็นการระดมเงินทุนจากสาธารณะชนโดยทั่วไป จึงทำให้เงินบริจาคหรือเงินทุนที่รับเข้ามาตกอยู่ที่เว็บไซต์กลางนั้น ๆ ซึ่งทางเว็บไซต์เองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน์ตัวตนว่ายอดเงินที่รับบริจาคเข้ามานั้นตรงกับจำนวนที่ผู้บริจาคเข้า แต่จะทำอย่างไร รายงานผลแบบไหน การแสดงซึ่งสถานะของยอดเงินบริจาคเป็นเท่าไร เจ้าของ Plateform จะต้องแสดงออกมาให้ได้โปร่งใสมากที่สุด
 • ทีมงานในการตรวจสอบต้องมีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ ที่มีทีมงานมืออาชีพที่น่าเชื่อถือช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการนำเสนอโครงการตลอดจนการอนุมัติโครงการให้สามารถระดมเงินทุนต่อสาธารณะชนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้คนที่มีเป็นมืออาชีพ มีความสามารถตลอดจนสามารถตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์และตัดสินใจได้ว่าจะอนุมัติโครงการให้ผ่านไประดมเงินทุนหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจส่งผลถึงผู้สนับสนุนเกิดความลังเลว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะไม่เกิดประโยชน์และถึงมือเจ้าของโครงการก็เป็นได้
 • ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากทีมงานจะมีความสามารถแล้วและน่าเชื่อถือแล้ว ทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของเว็บไซต์ในการระดมทุนจะต้องมีหลักฐานและสามารถสอบย้อนกลับได้ เพื่อแสดงความโปร่งใสของทีมงานและเจ้าของ Platform นั้น ๆ ได้

Crowfunding ในประเทศใหญ่ๆเช่นอเมริกาหรืออังกฤษนั้นในปัจจุบันเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักลงทุน และพึ่งจะแผ่ขยายเข้ามาในประเทศไทยเพียงไม่กี่ปี แต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านการลงทุนใหม่ๆ ที่คนที่เป็นนักลงทุนควรจะศึกษาครับ