สินเชื่อ TMB

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปสินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go

1.อนุมัติเงิน 30,000 – 1,500,000 บาท หรือ 5 เท่าของเงินเดือน

ปล.หากไม่เคยมีสินเชื่อบุคคลกับ TMB มาก่อน และมีรายได้ต่ำว่า 30,000 บาท/เดือน ได้รับเงินสูงสุด 1.5 เท่า และมีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นๆได้ไม่เกิน 3 แห่ง

2.ผ่อนชำระได้นาน 1-5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

  • รายได้ 15,000 – 29,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี
  • รายได้ 30,000 – 49,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี
  • รายได้ 50,000 – 99,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี
  • รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 17 ต่อปี

ผู้ทำธุรกิจส่วนตัว [สินเชื่อบุคคล TMB]

  • รายได้ 15,000 – 29,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี
  • รายได้ 30,000 – 49,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 27 ต่อปี
  • รายได้ 50,000 – 99,999 บาท/เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 26 ต่อปี
  • รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 22 ต่อปี

*พิเศษ ดอกเบี้ยลดลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ เพียงแค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน และ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

ไปยังหน้าขอสินเชื่อของธนาคาร

กู้เงิน

คุณสมบัติของผู้กู้

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ >>>   รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี (ฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป)
                                                            อายุ 20 – 60 ปี
                                                            ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว >>>                      ประมาณรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
                                                            อายุ 25 – 60 ปี
                                                            ทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

cash 2 go

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สลิปเงินเดือน หรือ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน(อายุไม่เกิน 2 เดือน) + สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์ 

1. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
2. สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน) 
3. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
          –  กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
          –  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
          –  กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
4. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

อนุมัติกี่วัน

ระยะเวลาการอนุมัติ

ทางธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์ หากได้รับอนุมัติจะมีข้อความแจ้งไปยังผู้ขอสินเชื่อ แต่หากไม่ผ่านการอนุมัติจะแจ้งเป็นเอกสารไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้  แต่หากต้องการทราบผลสามารถติดต่อกับธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1558 TMB Contact Center เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้  ***จะต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ทางธนาคารกำหนดเพื่อจะได้รวดเร็วในการอนุมัติ เพราะหากมีเอกสารไม่ครบก็จะยังไม่สามรถเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติได้นะครับ

วิธีการขอสินเชื่อ

การขอสินเชื่อของ TMB นั้น ไม่ได้ต่างแตกจากการขอสินเชื่อทั่วไปมากนัก แต่ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องหาข้อมูลสินเชื่อนั้นๆ จากนั้นตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขต่างๆที่อ่านมาข้างต้นหรือเปล่า ถ้าสามารถยื่นขอสินเชื่อบุคคลได้ ก็จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม และก็สามารถไปที่ TMB สาขาใกล้บ้าน และยื่นเอกสารให้กับพนักงานได้เลยครับ หรืออีกทางหนึ่งคืออาจจะเลือกสมัครบนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อรอไปยื่นกับทางธนาคารนะครับ ขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้ จากนั้นผู้ยื่นขอสินเชื่อก็เพียงรอข้อความตอบอนุมัติเท่านั้นครับ

ข้อดี – ข้อเสีย

สำหรับข้อดีนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารอื่นๆ ถือว่าดอกเบี้ยนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าธนาคารทั่วไป หากผู้ยื่นขอสินเชื่อยิ่งมีรายได้ต่อเดือนมากเท่าไร ดอกเบี้ยก็จะยิ่งถูกลง และข้อจำกัดของรายได้ขั้นต่ำ เพียงแค่ 15,000 บาทเท่านั้นสำหรับพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือว่านี่เป็นขั้นเงินเดือนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ว่าได้ ส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวขอเพียงแสดงรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆก็ยังถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีเลยทีเดียว
เรามาดูอีกด้านหนึ่งบ้างครับ ส่วนของข้อที่อาจจะต้องพิจารณาก่อนที่ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะตัดสินใจ คือทาง TMB อาจจะเน้นอนุมัติให้กับทางพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีสเตทเม้นท์เงินเดือนที่ค่อนข้างแน่นอน หรือต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภาระหนี้ที่มากเกินไปครับ เนื่องจากทาง TMB ถือได้ว่าเป็นธนาคารที่ค่อนข้างจะอนุมัติยากอีกธนาคารหนึ่งเลยครับ แต่ก็นะครับ เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยที่ถูก มันก็คุ้มที่เสี่ยงว่าไหมครับ? เพราะสุดท้ายแล้วดุลยพินิจของธนาคาร เป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้ครับ

ข้อแนะนำ

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นขอสินเชื่อกับทาง TMB ผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจริงๆ ซึ่งผมจะขอแนะนำเกณฑ์พิจารณาหลักๆของทาง TMB นะครับ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน
1. ต้องมีการเดินบัญชีกับทาง TMB อย่างสม่ำเสมอ คือสมุดบัญชีต้องมีเงินเข้าเงินออกสม่ำเสมอ ใช้บัญชีของทาง TMB เยอะๆ ก็จะมีสิทธิมากขึ้นครับ
2. เป็นลูกหนี้ชั้นเลิศครับ มีการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลาทุกครั้งกับสถาบันการเงินต่างๆ อย่างน้อย 1 ปีนะครับ
3. มีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อรายได้ในระดับที่เหมาะสม คือทาง TMB จะมองถึงความเป็นได้ที่เราจะชดใช้หนี้ให้เค้าคืนได้ด้วยครับ

ตอนนี้ทาง TMB มีเงื่อนไขพิเศษคือเมื่อผู้ยื่นสินเชื่อมีอาชีพเป็น พนักงานบริษัท /ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระดอกเบี้ยพิเศษ 11.99% ต่อปี 5 เดือนแรก ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆครับ

ความคิดเห็นจากผู้เคยยื่นสินเชื่อ TMB

ความเห็นจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 5276322

คือสมัครสินเชื่อTMB ไปเมื่อวันศุกร์ที่26  ข้อความส่งมาบอกเข้าระบบ วันจันทร์มีเจ้าหน้าที่โทรมาว่าจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาฝ่ายบุคคล และเราก็เช็คสถานะไปพร้อมๆกับรอคำตอบ วันอังคารที่30 ตอนเช้าเวลา 8:40น. มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่า ทวนชื่อเสร็จ ใช่ ขอวงเงินเท่านี้ใช่ และบอกว่าลูกค้าประวัติดีทางเราโอเครและขอเอกสารเพิ่ม คือ ทวิ50 เสียภาษี เราก็ให้ไป พอประมาณ10โมง ใจเราก็คิวว่าผ่านแน่ พนักงานโทรมาพูดจาเหมือนผ่านแต่ขอเอกสารเพิ่ม เราก็เช็คสถานะอีกเรื่อยๆ คือเช็คเป็น10รอบ หวังว่าจะผ่าน แต่พอเช็ค 10โมง สถานะขึ้นสีแดง คือ งง อะไรถ้าไม่ผ่านจะมาขอโน้น ขอนี้เพิ่มเพื่อ? เสียเวลา เราอยากได้เงินก้อนจำเป็นต้องใช้ จะได้ไปกู้ที่อื่น มารอแบบเสียเวลาหาโน้นนี่ให้ และเวลาเอกสารไม่ผ่านก็เงียบหาย เหมือนให้เรารอเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อชี้แจงว่าไม่ผ่าน แต่อยากให้เปลี่ยนใหม่ว่าพอไม่ผ่านโทรแจ้งลูกค้าเองดีไหม เพราะอะไร เค้าจะได้ไม่นั่งคิดเองเพราะอะไร ทำไมไม่ผ่าน คือคนจำเป็นต้องใช้ รออนุมัติ 2สับปดาห์ ก็รอได้ แต่ไม่ใช่แบบนี้ เค้าจะได้หาทางออกใหม่ ซึ่งที่มาโพสต์ไม่ได้โมโห เเต่เสียใจมากกว่าและผิดหวัง เหมือนให้ความหวังแล้วเรารอ ร้องไห้ออกมา และก็คิดเพราะอะไรว่ะ ประวัติดีเค้าก็เช็คทุกอย่าง ขอเอกสารเพิ่ม เราก็ให้คิดว่าได้ คงไม่ติดต่อกับธนาคารนี้แล้ว ผิดหวังจริงๆ

ความคิดเห็นจากคุณ maette2000

สินเชื่อนี้ ถ้า ไม่มี ยอดสินเชื่อเยอะผ่านครับ ดอกถูก แล้วผ่อนเร็วหมายถึงไปจ่ายเร็วก่อนวัน due date ผม เห็น ลดดอกได้ด้วย

ความคิดเห็นจากคุณ PolizeHero_Bodin39

TMB ของผมไม่ผ่านเพราะมีภาระสูงเกินไปครับ จดหมายแจ้งบอกเลย ยินดีฮะ 555+ ผ่านยากฝุดๆ

ความคิดเห็นจากคุณ DigitalMoneyMan

ของผมยื่นรีไฟแนนซ์ตั้งแต่ 21 ก.พ. จนถึงวันนี้ ก็ 3 สัปดาห์แล้ว ก็ยังไม่รู้ผลความช้าเร็วในการดำเนินการน่าจะอยู่ที่พนักงานที่รับเอกสารเราไปดำเนินการเป็นหลัก ว่าพิจรณาเอกสารได้ครบถ้วนไหม ของผมยื่นเอกสารไป กว่าพนักงานจะรู้ว่าเอกสารไม่ครบก็เกือบ 2 สัปดาห์ไปแล้ว

– ต้องเข้าไปเซ็นเอกสารเพิ่ม 1 ครั้ง
– ส่งเอกสารเพิ่มทางเมลล์

– ไปยื่นเอกสารเพิ่มที่สาขาอีก 1 ครั้ง

แต่ของพี่ชายยื่น รีไฟแนนซ์ที่ TMB เหมือนกันแต่คนละสาขา ประมาณ 2 สัปดาห์ก็รู้ผล

ไปยังหน้าขอสินเชื่อของธนาคาร

Reference

แบบสำรวจรายละเอียดและคุณภาพสินเชื่อ : investigchoices.in.th

ความคิดเห็นจาก pantip.com