หุ้น AOT

บทความนี้ เราจะมาทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นบริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด(มหาชน) หรือว่า หุ้น AOT ว่าเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานเป็นอย่างไร เหมาะแก่การลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing[VI] หรือไม่ โดยจะขอนำปัจจัยแนวคิดในการเลือกหุ้น[Check list]ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ วอเรนท์ บัฟเฟตท์ มาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หุ้น AOT ครับ

1.หุ้น AOT อยู่ในตลาดที่ผู้บริโภคมีความต้องการใช้บริการธุรกิจตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือไม่

ตัวอย่างความต้องการของตลาด

ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอะไรก็ตามจะมีค่าสูงก็ต่อเมื่อผู้คนมีความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้นมาก เราะเห็นได้ว่าธุรกิจหลายอย่างที่ได้ทยอยปิดตัวไปมีสาเหตุเนื่องมาจากมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเข้ามาร่วมแข่งในตลาด เช่น หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน ก็ถูกการเข้ามาของ smart phone และ อินเตอร์เน็ต มาตอบสนองความต้องการของลูกค้าแทน ความต้องการของผู้ที่จะบริโภคฑ์แม็กกาซีนและหนังสือพิมพ์ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งหลายแห่งต้องปิดตัวลงไป หรือต้องขยับขยายปรับเปลี่ยนวิธีการทำกำไรของกิจการตนเอง หุ้นBEC ที่เคยแข็งแกร่งมากในอดีตก็เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา เนื่องจากราคาหุุ้นตกลงอย่างต่อเนื่องในรอบ 5-10 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้บริโภคสินค้า(รายการทีวี)ของตนเองลดลง

พื้นฐานความเป็นไปได้ของหุ้น AOT

สำหรับ หุ้นAOT ในข้อนี้นั้นนับว่าเป็นหุ้นที่มีความได้เปรียบอยู่พอสมควร เนื่องจากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคต เครื่องบิน ก็จะเป็นการเดินทางระยะใกลที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จาก ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ภายในประเทศในรอบ 10 ปี (2010-2019) จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้โดยสารสายการบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3.8 ล้านคน ในปี 2010 มาเป็น 18 ล้านคน ในปี 2019 และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ จากสถิติ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามความถี่ในการเดินทาง พ.ศ. 2552 – 2561 ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14 ล้านคนในปี 2552 เป็น 38 ล้านคน ในปี 2561 อย่างที่ไม่เคยลดลงเลย อีกทั้งตัวเลขในการเดินทางมาเที่ยวซ้ำที่สามารถบ่งบอกถึงความพอใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย เพราะฉะนั้นในข้อนี้ หุ้น AOT สามารถทำได้ดีพอสมควร

AOT

2.การเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาดของตนเองของ หุ้น AOT

ดร.นิเวศน์ฯ กล่าวว่า ” หลังจากผ่านเกณฑ์ข้อแรก เราก็ต้องมาดูว่าในอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้น มีหรือจะมีผู้ชนะหรือไม่ คำว่าผู้ชนะก็คือ บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าคู่แข่งระดับรองลงไปมากคร่าวๆ อาจจะมากกว่าเท่าตัว” ในกรณีของ หุ้น AOT ชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ เพราะเป็นผู้ให้บริการสนามบินอยู่เพียงเจ้าเดียวแบบผูกขาด และด้วยคุณลักษณะพิเศษนี้ หุ้นAOT ไม่ไช่แค่ครองส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของตลาดแต่ AOT สามารถเหมาลูกค้าได้หมดทั้งตลาดเลย

3.เป็นบริษัทที่มี Durable Compatitive Advantage หรือข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

ควาวมได้เปรียบเฉพาะในการแข่งขัน

บริษัทนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่มีข้อได้เปรียบพิเศษที่สามารถทำให้ตนเองมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอื่นๆ เช่น “ยี่ห้อแอร์เมส หลุยส์วิตตอง หรือ เฟอรารี่ เป็นต้น หรือสอง บริษัทมีการผลิตที่สูงมากที่ทำให้ต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งมากหรือเรียกว่ามี Economies of Scale สูงกว่าคู่แข่งมาก หรือสาม  บริษัทมี เครือข่าย ของผู้ใช้ที่ใหญ่กว่าคู่แข่งมาก” ดร.นิเวศน์กล่าว

ความได้เปรียบ-เสียเปรียบเฉพาะของ หุ้น AOT

ในข้อนี้ หุ้น AOT ก็ยังมีข้อได้เปรียบชัดเจนอีกตรงที่ว่าเป็นธุรกิจรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดการให้บริการสนามบินไว้ โดยไร้คู่แข่ง แต่ข้อเสียเปรียบพิเศษอย่างหนึ่งของ บริษัท AOT คือ แต่เดิมท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยถูกจัดตั้งขึ้นโดย พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการนั้นถูกคัดเลือกจากทางรัฐบาลบ้าง กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้าง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ถึงแม้ในปัจจุบันจะเป็นบริษัทมหาชนเต็มตัวแต่ด้วยการที่ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ การบริหารกิจการบางครั้งก็อาจจะถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ แทนที่จะเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรล้วนๆ และการแทรกแซงบางครั้งหรือหลายครั้งอาจจะไม่ไช่เพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเดียว แต่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กบางกลุ่ม เพราะฉะนั้นจุดๆเล็กๆเหล่านี้ อาจจะเปรียบได้ดั่งข้อด้อยพิเศษที่หุ้นAOT มีไม่เหมือนบริษัทอื่นๆ

บริษัทท่าอากาศยานไทย

4.จะต้องเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่ดี

ข้อนี้ วอเรนท์ บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกได้พูดไว้ใกล้เคียงกับ ดร.นิเวศน์ มาก คือบริษัทที่ดีจะต้องมีค่ากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่(ROE)ดี มีหนี้สินน้อย และมีการเติบโตของรายได้ของบริษัทในอดีตมาอย่างต่อเนื่อง

สถิติเกี่ยวกับการเงินพื้นฐาน ของหุ้น AOT ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563

ณ วันที่งบปี 59
30/09/2559
งบปี 60
30/09/2560
งบปี 61
30/09/2561
งบปี 62
30/09/2562
ไตรมาส1/63
31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 
สินทรัพย์รวม172,216.39  178,409.94  187,708.55  198,381.56  200,511.88  
หนี้สินรวม50,637.84  46,721.24  43,439.43  43,842.92  38,655.54  
ส่วนของผู้ถือหุ้น121,321.87  131,376.25  143,902.78  153,899.11  161,158.22  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว14,285.70  14,285.70  14,285.70  14,285.70  14,285.70  
รายได้รวม52,783.34  56,744.27  62,135.93  64,994.07  17,116.76  
กำไรสุทธิ19,571.46  20,683.60  25,170.76  25,026.37  7,334.72  
กำไรต่อหุ้น (บาท)13.70  1.45  1.76  1.75  0.51  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
ROA(%)15.55  15.62  17.56  16.73  17.18  
ROE(%)17.03  16.37  18.29  16.81  16.69  
อัตรากำไรสุทธิ(%)37.08  36.45  40.51  38.51  42.85
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/255929/12/256028/12/256130/12/256217/03/2563
ราคาล่าสุด(บาท)398.00  68.00  64.25  74.25  49.50  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด568,570.86  971,427.60  917,856.22  1,060,713.22  707,142.15  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/09/2559  30/09/2560  30/09/2561  30/09/2562  31/12/2562  
P/E (เท่า)29.05  46.97  36.47  42.38  27.21  
P/BV (เท่า)4.69  7.39  6.38  6.89  4.39  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)84.93  9.20  10.07  10.77  11.28  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)1.72  1.26  1.63  1.41  2.12  

ข้อมูลจาก set.or.th

อย่างที่เห็นว่างบพื้นฐานการเงินของ AOT นั้นดีพอสมควร โดย บริษัท AOT มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี แต่สองปีล่าสุด(2018-2019)นั้น กำไรสุทธิของ AOT ลดลงมานิดหน่อย ก็เป็นที่น่าจับตามองอยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อกลับไปดูคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ที่ AOT ได้จัดขึ้น สำหรับปี 2562 (ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562) ได้อธิบายปัจจัยลบไว้ดังนี้

  • สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
  • การปิดน่านฟ้าของประเทสปากีสถาน
  • เหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกง
  • การแข็งตัวของค่าเงินบาท
  • และ จุดอิ่มตัวของการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ

โดยผมมองว่า 4 เหตุแรกนั้นเป็นเหตุชั่วคราว เดี๋ยวก็ผ่านไป เช่นเดียวกับไวรัสโคโรน่า แต่ว่า การอิ่มตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ อาจจะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามด้วยขนาดธุรกิจที่มหึมาประกอบกับข้อได้เปรียบในการเป็นรัฐวิสาหกิจ AOT ยังสามารถทำกำไรจาก ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินได้อีกมากและมีแนวทางที่น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ชัดเจนอยู่พอสมควร

วิเคราะห์หุ้นAOT

5.ราคาของหุ้นจะต้องไม่แพง

คุณค่าที่แท้จริงของหุ้น

ข้อนี้นอกจากจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดแล้ว ยังเป็นข้อที่วิเคราะห์ได้ยากทีสุดอีกด้วย วอเรนท์ บัฟเฟตต์ และ ดร.นิเวศน์ ก็ได้กล่าวไว้คล้ายๆกันอีกเช่นเคย โดยบัฟเฟตต์จะย้ำอยู่เสมอว่าจะซื้อหุ้นตัวใดนั้นต้องเข้าใจว่า บริษัทนั้นทำกำไรจากธุรกิจอย่างไร และ ต้องรู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นให้ได้ เราถึงจะทราบได้ว่าหุ้นนั้นมีราคาแพงหรือไม่ ดร.นิเวศน์ กล่าวว่า “ซุปเปอร์สต็อกที่เราจะซื้อก็คือ  ราคาหุ้นจะต้องเหมาะสมหรือมีราคาถูก  ค่า PE จะต้องไม่เกิน 30 เท่าในกรณีที่เป็นหุ้นที่เป็นซุปเปอร์สต็อกโดยสมบูรณ์แล้ว” ส่วนบัฟเฟตต์นั้นก็จะกล่าวเสมอว่า เราจะซื้อหุ้นเฉพาะที่เรารู้ราคาที่แท้จริงของมันเท่านั้น ไม่งั้นเราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าหุ้นที่เราซื้ออยู่ราคาถูกหรือแพง

สถานการณ์ของAOT

ค่า P/E ของ หุ้นAOT เคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 45 เท่า ตอนที่ราคาหุ้นเหยียบ 80 บาท เมื่อปลายปี 2019 และในปัจจุบันขณะที่บริษัทท่าอากาศยาน กำลังได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า เป็นเหตุให้ราคาหุ้นตกลงมาก ค่าP/E จึงหล่นมาอยู่ที่ประมาณ 26 เท่า ซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีราคาค่อนข้างสูงเทียบกับความสามารถในการทำกำไรได้ของบริษัท เพราะนักลงทุนหลายส่วนยังมั่นใจว่าAOT จะสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทตนเองได้อย่างแน่นอนในอนาคต ผู้ที่จะลงทุนจึงจะต้องชั่งน้ำหนักเอาว่า หุ้นที่จ่ายปันผลน้อยเนื่องจากเอาผลกำไรไปทำการลงทุนต่ออย่างต่อเนื่องอย่าง AOT จะมีความเป็นไปได้แค่ใหนในการขยายกิจการของตนเองไปในอนาคต ซึ่งจากสถิติ 10 ปีที่ผ่านมานั้น รายได้ของบริษัทAOT ได้ขยาย จากประมาณ 25000 ล้านบาทในปี 2553 มาเป็น ประมาณ 64000ล้านบาทในปี 2562 ถ้าในอนาคตAOT ยังสามารถขยายขนาดธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็กับ P/E ปัจจุบันที่ไม่เกิน30เท่า อาจจะถือได้ว่าเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจในการถือยาวทีเดียว

Reference

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรกร ผู้นำด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทย

Warren buffett นักลงทุนแบบ VI ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
“We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.”