ผมเชื่อว่าต้องมีบางคนที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยลงทุนในหุ้นตัวนี้มาก่อน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักหุ้น GULF กันให้มากขึ้น อะไรที่ทำให้หุ้นน้องใหม่ที่พึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ถึง 3 ปี เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก และ การกำเนิดเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของประเทศไทย ติดตามได้ในบทความนี้ครับ

ราคาหุ้น gulf ย้อนหลัง

GULF คือใคร?

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2011 เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย โดยผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต ซึ่งบริษัทมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานบริสุทธิ์และพลังงานทางเลือก เพื่อลดมวลภาวะและสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชั้นบรรยากาศของโลก

หุ้น GULF วิเคราะห์

สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2562 กว่า 87% เป็นรายได้ที่มาจากการขายไฟฟ้าให้กับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทได้ทำสัญญาที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนในระยะยาว โดยโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจก๊าซ และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

หุ้น GPSC

โดยที่บริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกประเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามเมืองใหญ่ๆที่ได้รับความเจริญ ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากฐานข้อมูลของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (“สนพ.”) ในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 3.9 จาก 100,091 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2545 เป็น 192,956 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2562 นอกจากนี้ แนวโน้มของการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวจะเติบโตขึ้นด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 3.1 จากปี 2563 เป็น 367,458 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2580

GULF หุ้น Pantip

จากตารางแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2545-2580 จะสังเกตได้ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปี หมายความว่า ถ้ามีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ( Demand ) แต่กำลังการผลิตไฟฟ้า ( Supply ) ไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิด Pricing ที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน บริษัทจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ เพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย โดยได้มีการสร้างโครงการต่างๆที่จะสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประชาชนได้ในอนาคต และนั่นหมายความว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เข้ามาอย่างแน่นอนและสม่ำเสมอในระยะยาว ส่งผลให้ราคาหุ้นรับรู้และทำการซื้อขายกันผ่านข่าวที่เกิดขึ้นในอนาคต สังเกตได้จากค่า P/E ที่สูงถึง 129.95 เท่า พูดสั้นๆคือ ซื้อหุ้นราคานี้ เพื่อซื้ออนาคตของบริษัท และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทที่พึ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 หรือไม่ถึง 3 ปี มีมูลค่าสูงถึง 413,326 ล้านบาท

“Today, making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult.” – Jack Ma

กำเนิดเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่..

จากที่กล่าวมา ส่งผลให้ คุณ สารัชถ์ รัตนาวดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในวัย 54 ปี ก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 63 คุณ สารัชถ์ รัตนาวดี ได้ตำแหน่ง แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยคนล่าสุด จากการถือครองหุ้นเพียงบริษัทเดียว นั่นก็คือ หุ้น GULF โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด 755,999,994 หุ้น หรือ 35.44% ของทั้งบริษัท คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 134,567 ล้านบาท เอาชนะอดีตแชมป์เก่าอย่าง นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไปได้อย่างขาดลอย

BGRIM หุ้น

แสดงให้เห็นว่านักลงทุนชอบลงทุนในอนาคตของบริษัท ไม่ใช่แค่หุ้น GULF แต่นักลงทุนทั่วทั้งโลกต่างมีความเห็นเหมือนกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ กรณีของ Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ที่พึ่งก่อตั้งมาเพียงแค่ 16 ปี แต่กลับมีมูลค่าบริษัทสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา แซงหน้า Ford และ GM ยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์ที่ประกอบกิจการมานับศตวรรษ ด้วยมูลค่าบริษัทของ Tesla ที่ 2.6 ล้านล้านบาท ซึ่งเยอะกว่าทั้ง Ford และ GM ที่มีมูลค่าบริษัท 1.1 ล้านล้านบาท และ 1.5 ล้านล้านบาท ตามลำดับ ถึงแม้ว่าจำนวนรถที่ Ford และ GM ผลิตออกมาจะต่างจาก Tesla อย่างมหาศาล แต่ในแง่ของมุมมองต่อธุรกิจของนักลงทุน Tesla เป็นผู้นำและเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกำลังจะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันแบบก่อนๆในอีกไม่ช้า

gulf แตกพาร์

สำหรับคนที่ยังสงสัย Tesla คือบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ หรือรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า 100% โดยที่ไม่มีการใช้น้ำมันร่วมด้วย ก่อตั้งบริษัทโดย อีลอน มัสก์ ผู้ที่มาแก้ปัญหาภาวะโลกรัอน และ ความปลอดภัยบนท้องถนน นอกจากจะเป็นรถยนต์ที่รักษ์โลกแล้ว ยังเป็นรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆ นั่นก็คือการขับแบบอัตโนมัต หรือ การที่เราไม่ต้องควบคุมรถยนต์ด้วยตัวเองเลย ซึ่งจากการที่เล่ามาทำให้ผู้คนต่างเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อรถยนต์ของ Tesla กันเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดจองรถยาวไปเป็นปีๆ และนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เพราะว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับอนาคตของบริษัทเป็นอย่างมาก ย้อนกลับมาที่ GULF นักลงทุนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าในอนาคตธุรกิจพลังงานจะยังคงสร้างผลตอบแทนและขยายตัวได้อีกมากในอนาคต จึงยอมที่จะซื้อในราคาที่สูงเมื่อเทียบกับผลประกอบการ เพื่อที่จะไปขายในราคาที่สูงกว่าในอนาคต

งบการเงิน

ผู้ถือหุ้น gulf
หุ้น CPALL
gulf สมัครงาน

จากงบการเงินของบริษัท จะสังเกตได้ว่า บริษัทนั้นมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปของ ที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทนำเงินสดไปลงทุนซื้อที่ดินมา เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆที่ได้รับ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 4,350 ล้านบาท ในปี 2560 มาเป็น 30,039 ล้านบาท ในปี 2562 หรือ คิดเป็นการเติบโตถึง 590% เลยทีเดียว แต่ถึงแม้ยอดขายจะเพิ่มมหาศาล แต่กำไรของบริษัทไม่ได้เติบโตสูงขนาดนั้น เนื่องจากธุรกิจพลังงานนั้นมีต้นทุนการขายที่สูงทำให้เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำ ต้องรอดูว่าบริษัทจะสามารถจัดการกับต้นทุนขายได้ดีกว่านี้หรือไม่ เพราะว่าบริษัททำได้ดีแล้วในส่วนของยอดขาย การควบคุมต้นทุนได้จะส่งผลโดยตรงกับกำไรของบริษัท และจะสะท้อนไปที่ราคาหุ้นในที่สุด

กราฟเทคนิค

gulf แปลว่า

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าหุ้น GULF นั้นเป็นช่วงที่ราคา Sideway ออกข้าง หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาตามตลาดจากจุดที่แย่ที่สุด แต่ราคาก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นมารุนแรง บวกกับการที่ตอนนี้ MACD ตัดลงมาหลายวันและกำลังจะตัดเส้นศูนย์ลงมา บอกได้ว่าราคาหุ้นจะมีการปรับฐานลงมาอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 45 วันก็เป็นได้ ถ้าหลุดแนวรับที่ 37 บาท อาจจะได้เห็นราคาปรับตัวลงมาอย่างรุนแรง เนื่องจากตลาด ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2563 ตลาดเริ่มมีการพักฐานแล้ว หลังจากปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรง ต้องคอยติดตามข่าวต่างๆทั่วโลกให้ดี เนื่องจากส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยได้ตลอดเวลา

อนาคตของธุรกิจพลังงาน..

ต้องบอกว่าโลกของเรานั้นขับเคลื่อนมาได้ไกลขนาดนี้เป็นเพราะการค้นพบและการพัฒนาความรู้มาจากอดีต เริ่มจากการที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อล่าสัตว์ รวมไปถึงการใช้ไฟ ในการให้ความอบอุ่น เรื่อยมาจนถึงการค้นพบการใช้พลังงานจากไอน้ำ ต่อมามีการค้นพบกระแสไฟฟ้า พลังงานจากถ่านหิน น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการค้นพบเหล่านี้ช่วยให้มนุษย์สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมาก ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเติบโตอย่างก้าวกระโดด และผลที่ตามมาก็คือการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป จนเกิดผลกระทบทั้งสภาพภูมิอากาศ มลพิษต่างๆ และภาวะโลกร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้บริษัทต่างๆทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น และได้มีการพัฒนาค้นคว้าแหล่งพลังงานสะอาดกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ หรือแม้กระทั่งพลังงานจากนิวเคลียร์ ที่ถึงแม้จะสามารถให้พลังงานได้ในปริมาณมากและไม่ปล่อยมลภาวะ แต่ก็มีความเสี่ยงมหาศาล ตัวอย่างเช่น ในอดีตมีการรั่วไหลของรังสีนิวเคลียร์จากการระเบิดของโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งในอนาคตธุรกิจพลังงานยังจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของโลกเราต่อไปอีกเรื่อยๆ แต่ในทางที่ดีขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า สำหรับการผลิตในระดับอุสาหกรรม การขนส่งสินค้า และ การเดินทางระหว่างประเทศ  ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็น เครื่องบินที่ใช้ไฟฟ้า 100% ก็เป็นได้..

จากการหาข้อมูลเบื้องต้น อนาคตของธุรกิจพลังงานสามารถเป็นไปได้ 4 ทาง คือ การใช้พลังงานโซล่าจากอวกาศ, การใช้พลังงานจากร่างกายมนุษย์, การใช้พลังงานจากแกนโลก, และ การใช้พลังงานจากการฟิวชั่น โดยจะของอธิบายแบบคร่าวๆดังนี้

Settrade gulf

ธุรกิจจากการใช้พลังงานโซล่าจากอวกาศ

จุดเด่น คือ สามารถให้พลังงานได้ทุกที่บนโลก และ ทุกเวลา เนื่องจากอยู่เหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไป ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟาร์มโซล่าเซลล์ทุกวันนี้คือ การที่ต้องพึ่งพาสภาพอากาศ และ ได้สะสมพลังงานต่อเมื่อมีแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการนั้นสูง จึงอาจจะใช้เวลาอีกถึง 30 ปี กว่าจะเป็นจริง

ธุรกิจจากการใช้พลังงานจากร่างกายมนุษย์

จุดเด่น คือ สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนและการเคลื่อนไหวของร่ายกายไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากร่ายกายมนุษย์มีการใช้พลังงานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการย่อย หรือ การทำงานของหัวใจ ซึ่งการเคลื่อนไหวของร่ายกายบางครั้งทำให้สูญเสียพลังงานโดยสูญเปล่า ซึ่งในอนาคตเราอาจจะมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพื่อเก็บสะสมพลังงานจากการเคลื่อนไหวของเราในแต่ละวันและเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันฟรีๆก็เป็นได้

ธุรกิจจากการใช้พลังงานจากแกนโลก

จุดเด่น คือ แกนโลกมีพลังงานไหลเวียนอยู่อย่างมหาศาล หรือ มีอยู่อย่างไม่จำกัด ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไปอีกนาน แต่การที่เราจะไปเอาพลังงานจากแกนโลกมาได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าเราต้องเจาะพื้นผิวโลกลงไป ซึ้งเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก แต่ถ้าทำสำเร็จเราจะสามารถเข้าถึง แหล่งพลังงานบริสุทธิ์ได้อย่างไม่จำกัด

ธุรกิจจากการใช้นิวเคลียร์ฟิวชั่น

จุดเด่น คือ วิธีการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่สุด และพลังงานที่ได้จากการทำฟิวชั่นนั้นบริสุทธิ์ 100% เมื่อเทียบกับการทำ นิวเคลียร์ฟิชชั่น ในปัจจุบัน ซึ่งการใช้พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่นนั้นคือการแยกส่วนของอะตอมออกจากกันก่อให้เกิดพลังงาน แต่ก็ทิ้งไว้ซึ่งรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่ในทางกลับกับ การใช้พลังงานของนิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้นคือการรวมตัวกันของอะตอม ก่อให้เกิดอะตอมที่ใหญ่ขึ้น และให้พลังงานได้โดยที่ไม่เหลือสิ่งเจือปนหรือรังสีที่เป็นอันตราย โดยที่มีการเปรียบเทียบว่า การใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้น ให้พลังงานมากกว่าการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 4 ล้านเท่า

I would like nuclear fusion to become a practical power source. It would provide an inexhaustible supply of energy, without pollution or global warming.Stephen Hawking

ความคิดเห็นของผู้เขียนต่อ หุ้น Gulf

จากการที่ทำการศึกษาข้อมูลมาทำให้ได้รู้ว่า GULF เป็นผู้นำในด้านการผลิตพลังงานรายใหญ่ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถเข้ามาทำธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและต้องมีการประมูลโครงการต่างๆของรัฐบาล ทำให้บริษัทที่มีประวัติการซื้อขายกับรัฐบาลและมีสเกลที่ใหญ่กว่า นั้นได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆอย่างมหาศาล และแน่นอนว่าในอนาคตบริษัทได้มีการลงทุนในโครงการต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงสม่ำเสมอ แต่บริษัทก็ยังคงต้องพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาตลอดเวลา เพราะว่าธุรกิจพลังงานนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอด อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า โลกของเรากำลังพัฒนาการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆขึ้นมาเพื่อมาทดแทนข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน การที่ในอนาคตมีการใช้พลังงานที่สะอาดกว่า ได้พลังงานที่มากกว่า ลงทุนน้อยกว่า ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานใหม่นั้นได้ในทันที เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับ ธุรกิจถ่านหิน อย่าง BANPU ที่เคยยิ่งใหญ่ แต่ทุกวันนี้แทบไม่มีใครให้ความสนใจหุ้นถ่านหินอีกแล้ว ทุกคนต่างจับจ้องไปยังหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ต่างปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และก้ไม่แน่ว่าในอนาคต อาจจะมีธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า เหมือนอย่างที่ GULF เคยทำกับ BANPU ก็เป็นได้..

ผู้เขียน อภิภู อัครมโนธรรม ที่ปรึกษาการเงิน (IC, Derivative, IP, FChFP license) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Wealth Innovation Consulting จำกัด เจ้าของเพจลงทุน Investonia