เงินทุนสำหรับ startup

การเริ่มทำธุรกิจ startup นั้นเป็นการทำธุรกิจที่จะไปหวังแหล่งเงินทุนเป็นเงินกู้จากธนาคารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากธุรกิจ startup ส่วนมากเป็นเพียงไอเดียที่พึ่งเริ่มเกิดขึ้น ยังไม่ได้มีการนำไปทดลองให้บริการกับคนทั่วไป แตกต่างกับธุรกิจแบบ sme อื่นๆ ที่มีผลประกอบการย้อนหลังเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนสามารถนำไปแสดงเพื่อให้ธนาคารเห็นถึงความน่าจะเป็นในความสำเร็จในอนาคตหากมีแหล่งเงินทุนเพิ่มมาขยายกิจการ

ธุรกิจลักษณะ startup นั้น จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับขั้นตอน ซึ่งแต่ละระดับนั้นก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนก็จะมีแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ลำดับที่ 3 expansion stage

ในขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ธุรกิจของเรานั้นได้ทำการให้บริการจริงไปแล้วสักระยะหนึ่งเห็นว่ามีโอกาสที่จะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นได้ ในส่วนนี้นั้นก็มีแหล่งเงินทุนอยู่เยอะเช่นกัน เช่นการเข้าร่วมโครงการระดมทุน crowdfunding การนำโครงการไปเสนอกับกลุ่ม venture capital ให้มาร่วมลงทุนกับเรา หรือถ้าการประกอบการที่ผ่านมานั้นมีผลดีเกินคาดจริงๆในขั้นตอนนั้นอาจจะหวังไปถึงการนำบริษัทสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเปิดขายหุ้นแก่สาธารณะชนเลยก็ได้ ซึ่งในขณะนี้พึ่งจะมีเพียง sinwattana platform ที่ผ่านการคัดเลือกและเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสินวัฒนา แพลทฟอร์ม ซึ่งทำหน้าที่คัดกรองบริษัทที่จะมาขอขยายกิจการ(แทน กลต.) เจ้าเดียวในไทยนั้น มี kwek hong sin นักธุรกิจเศรษฐีชาวสิงคโปร์, นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนชื่อดัง เป็นคณะผู้บริหาร เพราะฉะนั้นอาจจะพอเชื่อได้ว่า บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกมานั้นเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่ดี

สมัครเป็นผู้ขอระดมทุน

ดูรายละเอียดบริษัทที่กำลังเปิดระดมทุนอยู่ในขณะนี้

ลำดับที่ 2 early stage startup

ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมี product ตัวทดลองแล้ว ซึ่งสินค้าทดลองตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้งานได้อย่างเต็มที่ เพียงแต่ต้องเป็นสินค้าตัวอย่างที่เมื่อผู้คนได้เห็นการทดลองใช้สามารถนักออกว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีประสิทธิภาพมากแค่ใหน สำหรับแห่งเงินทุนในส่วนของขั้นตอนนี้ ในประเทศไทยเราจะมีอยู่ค่อนข้างมาก โดยในส่วนของทั้งภาคธุรกิจละภาครัฐนั้นเมื่อต้องการสินค้าบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาหรือต้องการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองก็จะเปิดโครงการให้ผู้ที่มีสินค้าทดลองอยู่ในมือ มาร่วมนำเสนอเพื่อดูว่าสินค้าตัวนั้นจะแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้หรือไม่(Accelerator) หากองค์กรนั้นเห็นด้วยก็จะให้ทุนมาพัฒนา ผลิต สินค้าหรือบริการของเราต่อไป นอกจากนั้นปัจจุบันมีแพลทฟอร์ม เช่น uniginventure และอีกหลายแพลทฟอร์ม เปิดให้นักลงทุนที่เรียกว่า angel investor เข้ามาร่วมลงทุนให้กับธุรกิจประเภท startup ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับเราในการที่จะพัฒนาต่อยอดสินค้าของเราต่อไป

ลำดับที่ 1 Idea stage

สำหรับ startup ขั้นแรกสุด หรือว่า ขั้นที่มีแค่เฉพาะไอเดียเฉยๆ ยังไม่ได้เริ่มทำ platform หรือสินค้าต้นแบบออกมา startup ในขั้นตอนนี้นั้นการที่จะไปหาแหล่งเงินทุนมาสานต่อธุรกิจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควร ในส่วนนี้ในกลุ่มที่มีเงินทุนเป็นของตัวเองมาก่อน ก็จะต้องใช้เงินทุนของตัวเองนั่นแหละในการไปสานต่อไอเดีย(bootstrapping) หรือหากยังไม่มีเงินทุนเลย ก็อาจจะต้องขอหยิบยืมจากญาตสนิท พ่อ แม่ พี่ น้อง คนใกล้ตัว   นอกจากนั้นในขั้นตอนนี้ก็จะมีทางเลือกอื่นๆอีกก็คือการไปขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลของเกือบจะทุกประเทศต้องการส่งเสริมธุรกิจ startup เพราะหากธุรกิจประเภทนี้สามารถประสบความสำเร็จ ก็จะพาให้คนในชาติมีความสะดวกสบายมากขึ้นเป็นการยกระดับชีวิตของคนในชาติด้วย โดยลัษณะการให้ทุนของรัฐบาลนั้นก็จะคล้ายๆกัน คือเป็นลักษณะให้แต่ละเจ้านำไอเดียมาประกวด ถ้าท่านคิดว่าไอเดียของตนใช้งานได้จริงและน่าจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคต กองทุนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าลองดูเช่นกัน

แหล่งเงินกู้

กูเพื่อทำธุรกิจ

SME Bank

หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โดยการขอสินเชื่อจาก sme bank นั้นจะอนุมัติแค่ในส่วนที่เราจะนำไปลงทุนกับสินทรัพย์ถาวร หรือสินทรัพย์ชนิดที่จับต้องได้เท่านั้น เช่น การนำไปซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักรหรือยานพาหนะ

วงเงินให้กู้ 50000 – 15 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น(ส่งแต่ดอก) ไม่เกิน 3 ปี มีการค้ำประกันเงินกู้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง

สินเชื่อเพื่อ sme ของธนาคารกสิกร

สินเชื่อของธนาคารกสิกรนั้นก็จะมีเงื่อนใขที่ยืดหยุ่นกว่า sme bank โดยจะแบ่งประแภทสินเชื่อหลักๆออกเป็น

สินเชื่อ sme อเนกประสงค์ สินเชื่อประเภทนี้ไม่ต้องมีเอกสาร รายละเอียดธุรกิจมาก ขอแค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อทั่วไปกสิกร สินเชื่อประเภทนี้คล้ายกับของ sme bank คือ ให้กู้เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่านั้น

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นสินเชื่อที่ใช้บุคคล หรือ บยส.(บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม)(หน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงการคลัง) มาค้ำประกันแทน

แหล่งเงิน

แหล่งเงินกู้เพื่อการใช้จ่ายส่วนตัว

ภาวะเร่งด่วน

ในภาวะเร่งด่วนนั้น หลายคนอาจจะนึกถึงการกู้เงินนอกระบบขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรก แต่การกู้เงินแบบนี้นั้นทางเราไม่แนะนำเป็นย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการกู้เงินที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุด บางเจ้าอาจจะมีการกู้แล้วได้เงินเลยวันนี้ แล้ววันรุ่งขึ้นก็เริ่มเก็บดอกเบี้ยเลยก็มี ซึ่งเป็นเรื่องที่นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการโดนตามทวงหนี้โหดๆอีกด้วย

ตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งคือการกู้เงินจาก Pico finance

Pico finance คือสถาบันการเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการตั้งขึ้นเพื่อเลี่ยงปัญหาเงินกู้นอกระบบที่มีการระบาดอยู่มากในประเทศไทยในขณะนี้ การกู้แบบนี้จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 50000 บาท แต่แทบจะไม่ต้องขอหลักฐานอะไรจากเราเท่าไหร่ เกือบจะเหมือนกับการกู้นอกระบบเลย แต่การกู้เงินจาก Pico finance นั้น ก็จะมีดอกเบี้ยที่ไม่ต่ำเช่นกัน (ประมาณ 36% ต่อปี) เนื่องจากสถาบันเหล่านี้ได้รับการยกเว้นกฎหมายเพดานดอกเบี้ยจากรัฐบาล

การขอสินเชื่อจาก AEON หรือ promise ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง เพราะสถาบัน AEON และ promise นั้น จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ง่าย เร็ว และใช้เอกสารน้อย

Cimb thai personal cash : กรณีที่มีรายได้ประจำน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับการพิจารณาวงเงิน ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และสำหรับคนที่มีรายได้ประจำมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับการพิจารณาวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5เท่าของรายได้ กรณีประกอบอาชีพอื่นๆต้องพอมีเอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

City bank personal loan : ก็จะคล้ายๆกับ CIMB

สินเชื่อเพื่อซื้อรถมือสอง

Aeon Auto loan : อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ วงเงินกู้ 1 แสน ถึง 2 ล้านบาท ยอดชำระขั้นต่ำ 3000 บาท สูงสุด 84 งวด

Reference

Fundind Resources : Matt oliver Evestopedia.com

How to start the startup : John white

Author

Mr.Waiwit Chotchaojaru : investingchoices

picture of Author

“As a child my family’s menu consisted of two choices: take it or leave it.”