Category: เจาะหุ้นรายตัว

เจาะ หุ้นBEC อัพเดทล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด หุ้นBEC วิเคราะห์ หุ้นBEC พื้นฐานเป็นอย่างไร ราคาตก ช้อนมาถือยาวได้หรือไม่ สรุปบทวิเคราะห์ภายในบริษัท BEC เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 (จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่1/2562)