แนวคิดเล่นหุ้นตอนตลาดแดง ของบัฟเฟตต์

กฎข้อแรกในการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์

กฎข้อที่ 1 อย่าสูญเสียเงิน

กฎข้อที่ 2 อย่าลืมกฎข้อที่ 1

งานหนักของนักลงทุนคืออะไร

            งานหนักของนักลงทุนคือ หลีกเลี่ยงการขาดทุนมูลค่าแบบถาวร ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีหลักทรัพย์การลงทุน 100,000 เหรียญ และการขาดทุนมูลค่าแบบถาวร 50,000 เหรียญ นั่นหมายความว่า คุณสูญเสียเงินทุนของคุณไป 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เสมอตัว คุณต้องหากำไรจากการลงทุน 50,000 เหรียญ มาจากการลงทุน 50,000 เหรียญ ที่มี นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องสร้างอัตราผลตอบแทน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น 2 เท่าของจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คุณสูญเสียไป หากคุณคำนวณอัตราผลตอบแทนสะสมไปในอนาคตเป็นเวลานาน จำนวนที่ได้จะสูงอย่างยิ่ง

            ในสถานการณ์ที่ตามมา ลองพิจารณาว่าคุณทำอัตราผลตอบแทนสะสมได้ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปเป็นเวลา 20

            คุณไม่ได้สูญเสียเงินทุนไปในปีแรก คุณทำอัตราผลตอบแทนรายปีสะสมได้ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปอีก 20 ปี วันสิ้นปีที่ยี่สิบเงินของคุณจะมีมูลค่าตามที่คุณเห็นตรงนี้

สูตรแบบนี้เพื่อคำนวณมูลค่าในอนาคต

จำนวนสุดท้ายคือ มูลค่าในอนาตค = มูลค่าในปัจจุบัน (1+อัตราผลตอบแทน)ระยะเวลา

มูลค่าในอนาคต = 100,000 x (1.15)20  = 1.63 ล้านดอลลาร์

เมื่อเราเผชิญกับการขาดทุนระยะสั้นจากราคาตลาด มันไม่ได้หมายความว่าคุณสูญเสียมูลค่าในการลงทุนของคุณ คุณจำเป็นต้องให้เวลาพอสมควรเพื่อให้ตลาดสะท้อนถึงมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทตลาดจะไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทันที มันอาจใช้เวลาหลายไตรมาสหรือว่าหลายปี แต่ในที่สุดมันจะสะท้อนถึงมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนโดยทั่วไป ทันที่ที่พวกเขาเห็นตัวแดงในหลักทรัพย์การลงทุนพวกเขาจะรู้สึกว่าทำผิดพลาดไป ความรู้สึกนั้นทำให้พวกเขาเจ็บปวด และเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดพวกเขาจึงขายหุ้นไปในราคาต่ำและยอมรับการขาดทุนมูลค่าแบบถาวรเพื่อเรียกคืนเงินที่สูญเสียไป พวกเขาพยายามมองหาโอกาสในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว เช่น ซื้อหุ้นยอดนิยมหรือว่าออพชั่น

การหลีกเลี่ยงขาดทุนมูลค่าแบบถาวร

การหลีกเลี่ยงขาดทุนมูลค่าแบบถาวรหมายความว่า คุณถือการลงทุนที่สร้างความสูญเสียไว้เป็นเวลาไม่จำกัดและคิดว่าคุณจะฟื้นคืนการขาดทุนของคุณหรือทำกำไรได้ หากว่าคุณถือหุ้นไว้เป็นระยะเวลานาน มันไม่เป็นไปในรูปแบบนั้นเช่นกัน

คุณอาจสงสัยว่าผมแยกความแตกต่างของความสูญเสียที่แท้จริงออกจากความผิดพลาดของราคาตลาดได้อย่างไร คุณสามารถติดตามบริษัทอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบกำไรรายไตรมาส ตรวจสอบงบดุลและงบกระแสเงินสด และฟังการประชุมทางโทรศัพท์ หากบริษัทมีความก้าวหน้าในด้านเหล่านั้นแล้ว คุณกำลังมองเห็นหลักทรัพย์ซึ่งตลาดให้ราคาผิดพลาด คุณสามารถถือพวกมันไว้หรือเพิ่มหุ้นที่ถืออยู่ให้มากขึ้น

ในทางตรงกันข้ามคุณอาจเห็นว่ากำไรหล่นลง หนี้สินเพิ่มขึ้นเงินสดลดลง และผู้บริหารไม่มีแผนในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้นต่อไปอีกสองไตรมาส นอกจากนี้การวิเคราะห์ของคุณยังชี้ให้เห็นว่ามีความเสื่อมถอยในพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัท นี่หมายความว่ามูลค่าที่แท้จริงลดลงไปต่ำกว่าราคาซื้อของคุณ บริษัทไม่มีแผนฟื้นฟู

การวินิจฉัยทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะไม่ฟื้นตัวภายในเวลาที่เหมาะสม อย่างเช่น ภายในสองปี หากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็สามารถขายหุ้นและใช้เงินที่ได้มาซื้อบริษัทอื่นซึ่งขายอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

วิธีทั้งหลายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนมูลค่าแบบถาวร

  • อย่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นเนื่องจากการแกว่งตัวของตลาด จงวิเคราะห์พื้นฐานของรากฐานบริษัทและตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
  • ก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ใดจงวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านลบก่อนที่จะคำนวณความเป็นไปได้ในทางบวก
  • ถือหุ้นที่ขาดทุนไว้เป็นระยะเวลาพอสมควรอย่างน้อยสองปี ก่อนที่จะขายมัน นอกเสียจากว่าจะมีการเสื่อมถอยในมูลค่าพื้นฐานของบริษัท
  • หากมีความท้าทายในบริษัทและผู้บริหารอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น คุณสามารถซื้อหุ้นเพิ่มเติมมาในราคาถูก เพื่อให้ราคาซื้อโดยเฉลี่ยของคุณสำหรับหุ้นตัวนั้นลดลง เมื่อบริษัทฟื้นตัวได้ราคาหุ้นก็จะติดตามไปและคุณจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นเนื่องจากราคาซื้อโดยเฉลี่ยที่ต่ำลง

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!