เศรษฐกิจและการเงินของคนยุคปัจจุบัน

การเงิน

เศรษฐกิจและการเงิน

คือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารเงิน และระบบการระดมทุน รวมถึง การธนาคาร หนี้ เครดิต ตลาดหุ้น เงิน และการลงทุน การเงินครอบคลุมถึงขั้นตอนการดูแลสร้างและศึกษาเกี่ยวกับเงิน เช่นกันเงินธุรกิจ และการเงินส่วนบุคคล หรือแม้แต่บริการด้าน เว็บสล็อต หากต้องพูดถึงเรื่องการเงิน ผู้คนทั่วไปก็อาจจะคิดถึงธนาคาร หรือบริษัทขายประกัน ผู้คนที่ทำธุรกิจก็อาจจะคิดถึงตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ คำว่าการเงินเป็นคำศัพท์ที่กว้างมาก เป็นการรวมหัวข้อหลายอย่างตั้งแต่การบริหาร เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือแม้แต่คณิตศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ และในส่วนของการเงินส่วนบุคคล การเงินก็รวมถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ภาษี การเก็บออม โดยเฉพาะการออมเพื่อการเกษียณ การลงทุนส่วนบุลคล หรือแม้กระทั่งการบริหารหนี้ส่วนบุคคล บางส่วนอาจจะฟังดูเข้าใจยากแต่ความรู้เรื่องการเงินก็เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่คนวัยทำงานต้องเรียนรู้และเข้าใจให้ดีและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงทำให้เกิดการแข่งขัน (competition) และทำให้เกิดกลไกตลาด (Market) ในการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดราคาของสิ่งของหรือบริการ เนื่องจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะปล่อยให้ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกชื่อหนึ่งของระบบนี้ก็คือ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด หรือ Market Economy

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจกำลังพัฒนาแบบผสมและเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในรูปตัวเงิน เป็นอันดับที่ 25 ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ เป็นอันดับที่ 20 ของโลก นับว่าใหญ่สุดเป็นอันดับสองของอาเซียน มีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.1% ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วน 39.2% ของจีดีพี ภาคเกษตรกรรมเป็นสัดส่วน 8.4% ของจีดีพี น้อยกว่าภาคการขนส่งและการค้า ตลอดจนการสื่อสาร ซึ่งเป็นสัดส่วน 13.4% และ 9.8% ของจีดีพีตามลำดับภาคก่อสร้างและเหมืองแร่เป็นสัดส่วน 4.3% ของจีดีพี เป็นสัดส่วน 24.9% ของจีดีพี โทรคมนาคมและการค้าบริการกำลังกำเนิดเป็นศูนย์กลางการขยายอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ไม่ต่างจากการให้เว็บสล็อต ในประเทศไทยส่งข้าวออกคิดเป็นประมาณ 33% ของการค้าข้าวทั่วโลก ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 21 ของโลก และมีมูลค่าการนำเข้าเป็นอันดับที่ 25 ของโลก ประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย ฮ่องกงและเกาหลีใต้

ภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิค-19 

โรคที่ทุกประเทศเป็นอยู่ขณะนี้ ทำให้มีการปิดสนามบิน การใช้มาตรการ Social distancing มีการปิดสถานที่ ปิดสถานการค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปิดเมืองต่างๆทั่วโลก ย่อมมีผล กระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการค้า การทำงานผลิต และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ผู้คนมีความกังวล และต้องดูแลปกป้องตัวเองมีการกักตัวอยู่กับบ้าน หลายคนไม่สามารถมาทำงานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการ หรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผู้ขาดรายได้ในรูปแบบ คนไทยไม่ทิ้งกัน แต่ก็ยังเกิดความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา การค้าและการลงทุนเกิดผลกระทบค่อนข้างรุนแรง แม้แต่เศรษฐกิจโลกก็กำลังเข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเกิดปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะคนยากจนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นวันๆ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้ ซ้ำร้าย คนยากจนเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้เท่ากับคนที่มีฐานะ การร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรค จึงต้องช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ ผลกระทบที่สำคัญอีกด้านคือการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อสินค้าขาดแคลน เช่นเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ ที่ทำให้สินค้ามีราคาแพง เช่น หน้ากากอนามัย หรือเจลล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เกิดปัญหาการเก็งกำไร ผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ทำให้สูญเสียการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ที่ประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากมาลงทุนกับการป้องกันและรักษาโรคโควิค-19 มีการนำเงินกู้จำนวนมหาศาลมาใช้ จนอาจขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

การลงทุนของคนในยุคปัจจุบัน

โลกในยุค ‘ก่อนและหลัง COVID-19’ พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ทั้งในแง่ของ “เทรนด์ชีวิต” และ “เทรนด์ลงทุน” ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ ‘ชั่วครู่ชั่วยาม’ แค่ในระยะสั้นเท่านั้น แต่หลายเทรนด์นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม ที่จะวิวัฒน์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็น “เทรนด์ระยะยาว” ของโลกที่จะนำเราไปสู่ “ยุค New Normal” เลยทีเดียว รูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน การช้อปปิ้งออนไลน์ และด้วยที่การหาเงินและการลงทุนที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นทำให้คนในยุคสมัยปัจจุบันเริ่มไปใช้การลงทุนรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น สกุลเงินดิจิตอล การทำคอนเทนต์ออนไลน์ เว็บสล็อตและเว็บการพนันรูปแบบอื่นเพื่อให้ตัวเองสามารถหาค่าใช้จ่ายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

คำแนะนำเรื่องการเงิน

เพราะในยุคสมัยในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและค่ายังชีพยังสูงขั้นเรื่อยๆทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะมีการลงทุนตั้งแต่อายุยังเป็นวัยในช่วงเริ่มทำงานกันเพื่อที่จะได้เกยีษนอายุยังน้อยๆ และรูปแบบการหาเงินต่างๆของคนในสมัยปัจจุบันนี้จะเน้นไปที่จำนวนรายได้ที่จะได้รับมากกว่าการทำงานที่ตัวเองชอบแต่เสียเวลามากๆ จึงทำให้ผู้คนหันไปในทางการลงทุนอย่างผิดกฎหมายมากขึ้น เช่น คอนเทนต์ลามกอนาจาร หรือจะการพนันออนไลน์เว็บสล็อตต่างๆ ทางผู้จัดจึงอยากให้ผู้ที่จะลงทุนในอะไรก็ตามแต่ ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Leave a Feedback!